اساتید و مدرسان

Masters

دکتر محمدرضا رضایی
مدیرعامل شرکت ویرا رایزن مانا

مشاور مدیریت تایید صلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

دکتر محمدرضا رضایی
مشاور مدیریت، مدیرعامل شرکت ویرا رایزن مانا

مشاور مدیریت تایید صلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

دکتر محمدرضا رضایی
مشاور مدیریت، مدیرعامل شرکت ویرا رایزن مانا

مشاور مدیریت تایید صلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

دکتر محمدرضا رضایی
مشاور مدیریت، مدیرعامل شرکت ویرا رایزن مانا

مشاور مدیریت تایید صلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت (ICMCI) و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران 

شرکت مشاوره مدیریت ویرا رایزن مانا با برند ویرایزن در اسفندماه سال 1402 با هدف ارائه خدمات مشاوره، آموزش، مطالعه و پژوهش در حوزه نظام‌های مدیریتی اعم از مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت پروژه و پیمان و… هم‌اندیشی‌های مرتبط با توسعه مهارت‌های مدیریتی و سیستم‌های سازمانی و فردی تاسیس گردید.

Copyright © 2024 . All rights reserved
design by wirebase.io