ویرایزن

محمدرضا رضایی

اردیبهشت 1403

رضایت و وفاداری مشتریان، مهم‌ترین هدف مشتری مداری است. جلب رضایت و وفاداری مشتریان، مزایای متعددی را برای کسب و کار به ارمغان می‌آورد، از جمله: افزایش فروش: مشتریان راضی…

رضایت و وفاداری مشتریان، مهم‌ترین هدف مشتری مداری است. جلب رضایت و وفاداری مشتریان، مزایای متعددی را برای کسب و کار به ارمغان می‌آورد، از جمله:

افزایش فروش: مشتریان راضی و وفادار، به طور مداوم از محصولات و خدمات شرکت استفاده می‌کنند و به مشتریان دائمی تبدیل می‌شوند.
کاهش هزینه‌ها: جذب مشتریان جدید، هزینه‌ای 5 تا 11 برابر بیشتر از حفظ مشتریان فعلی دارد.
معرفی برند: مشتریان راضی و وفادار، به عنوان مبلغان برند شرکت در جامعه عمل می‌کنند و به معرفی برند به دیگران می‌پردازند.
مدیران می‌توانند با به کارگیری اصول مشتری مداری، مانند ارائه خدمات با کیفیت، ایجاد تجربه مثبت برای مشتریان، و ایجاد روابط قوی با آنها، به جلب رضایت و وفاداری مشتریان خود دست یابند.