ویرایزن

محمدرضا رضایی

اردیبهشت 1403

در حالی که دنیای تجارت به حرکت در آب های ناشناخته ادامه می دهد، شرکت ها و سازمان ها با هر اندازه ای با فشار بی سابقه ای مواجه می…

در حالی که دنیای تجارت به حرکت در آب های ناشناخته ادامه می دهد، شرکت ها و سازمان ها با هر اندازه ای با فشار بی سابقه ای مواجه می شوند. برای پیشرفت، آنها باید با کمک مدیریت کیفیت به طور مداوم کیفیت استثنایی و تجربه مشتری را ارائه دهند. این به معنای ایجاد تعادلی ظریف است، یعنی: ارائه برتری در کنار پیگیری کارایی عملیاتی.

برای انجام این کار، آنها باید بتوانند بر پایه ای محکم تکیه کنند، با اصول اصلی مدیریت کیفیت که در فرآیندها و فرهنگ آنها در هر سطحی گنجانده شده است. این اصول، بهبود مستمر را به نفع سازمان، افراد، ذینفعان و مشتریانش ممکن می سازد.

این مقاله که برداشت و ترجمه ای از مقاله Quality management principles: The foundation for success از سایت سازمان ایزو (ISO.org) است، بررسی می‌کند که چگونه اصول مدیریت کیفیت می‌تواند به کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک کمک کند

اصول مدیریت کیفیت چیست؟
اصول مدیریت کیفیت که در هسته هر سیستم مدیریت کیفیت (QMS) تعبیه شده است، مجموعه ای از اصول قابل اجرا جهانی است که از سالها توسعه نظری و کاربرد عملی استخراج شده است. رویکرد ساختاریافته آنها راهنمایی هایی را برای سازمان ها برای تعریف اهداف، ایجاد فرآیندها و توسعه سیستم هایی برای مدیریت کیفیت فراهم می کند.

این اصول سازگار و چابک هستند و برای هر سازمانی که علاقه به رشد و تعالی دارد، جدا از نوع کاری که انجام می‌دهد، کاربردی و قابل اجرا است. این اصول به همان اندازه برای صنایع تولیدی و خدماتی مفید هستند که برای سازمان های غیرانتفاعی، بخش عمومی و سازمان های دولتی.